اطلاعات کلی محصول

0 تا 100 آشنایی با مفاهیم پایه در ساخت محصولات شوینده
کتاب دیجیتال
59 صفحه
F1001

500,000 تومان

0 تا 100 آشنایی با مفاهیم پایه در ساخت محصولات شوینده

5/5

سورفکتانت ها:

به دسته‌ای از مواد گفته می‌شود که به دلیل داشتن یک سر قطبی و یک سر غیرقطبی می‌توانند با تشکیل پل بین مولکولهای آب که قطبی هستند و ملوکول های چربی‌ و کثافات که غیرقطبی هستند ، موجب حل شدن چرک ها و کثافات در آب شده در نتیجه با ایجاد حالت امولسیون سبب پاک شدن اشیاء و البسه شوند.این مواد به دلیل ساختمان خاصی که دارند ، می توانند خاصیت تر کنندگی و خیس کنندگی را در چرک ها و کثافت ها و سایر مواد افزایش دهند. این مواد به عنوان مواد اصلی تشکیل دهنده یک شوینده عمل می کنند.

دترجنت چیست؟

دترجنت ها ، مواد سنتزی هستند که زیر مجموعه ای از سورفکتانت ها بوده و به دلیل آن که سبب پاک نمودن کثافت های موجود در البسه ، اجسام و . . . می‌شوند و دارای کف مناسبی هستند از آنها در ساخت انواع شوینده استفاده می شود.

دترجنت هایی که در ساخت انواع شوینده استفاده می شود بنابر خواصی که از آن‌ها مورد نظر است به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می شوند.

 

دترجنت های اصلی

در ساخت هر شوینده ،آن دسته از انواع سورفکتانت ها را که خاصیت کف کنندگی و پاک کنندگی مناسبی دارند ، به عنوان پایه اصلی فرمول در نظر می گیرند در نتیجه کار اصلی پاک‌کنندگی را این ترکیب(دترجنت اصلی) در فرمول های شوینده انجام می دهد لذا کسی که دنبال ساخت یک شوینده مناسب است در درجه اول باید بداند که کدام دسته از دترجنت ها خاصیت کف کنندگی و پاک کنندگی مناسب‌تری را دارند و با توجه به نوع شوینده ای(البسه ، اشیاء ، دست و . . . ) که می خواهد تولید کند در درجه اول باید دترجنت مناسبی را انتخاب نماید.

 

دترجنت های کمکی

برای ساخت هر نوع شوینده ای نیاز به دترجنت های اصلی که کار اساسی پاک کنندگی را انجام می‌دهند داریم که عمدتاً این نوع دترجنت ها جزء سورفکتانت های آنیونی بودند که بیشترین مصرف را در این زمینه تگزاپون (SLS یا SLES ) و همچنین دترجنت اسید سولفونیک داشتند که راجع به آنها در قسمت دترجنت های آنیونی و اصلی شوینده ها کامل توضیح داده ایم. اما چون دترجنت های اصلی به تنهایی نمی توانند بعضی از خواص مورد نیاز را در فرموله کردن یک شوینده تامین کنند لذا برای افزایش کیفیت و بهبود خواص فرمول های شوینده نیاز داریم تا با اضافه کردن سایر دترجنت ها که عموماً از نوع دترجنت های کاتیونی ، آمفوتریک ، غیر یونی و حتی بر از دترجنت های آنیونی هستند به عنوان دترجنت کمکی بهره ببریم تا علاوه بر آنکه سبب کاهش مصرف دترجنت اصلی و یا سبب افزایش عدد اکتیو شوینده شوند ،  خواص مطلوب‌تری نیز به شوینده ها بدهند.

 

تاثیرات افزودنی ها بر شوینده ها:

  • حفظ و افزایش یا کاهش خاصیت ویسکوزیته
  • رنگ مناسب و قابل قبول برای مصرف کننده
  • شفافیت یا عدم شفافیت شوینده
  • گرفتن سختی آب
  • ضد رسوب و بازدارنده بازگشت چرک و املاح روی البسه و اشیا
  • ضد اکسایش و زنگ زدگی
  • ضد قارچ و کپک و آنتی باکتریال

آموزش های مرتبط با

0 تا 100 آشنایی با مفاهیم پایه در ساخت محصولات شوینده

فرمول های مرتبط با

0 تا 100 آشنایی با مفاهیم پایه در ساخت محصولات شوینده

سر فصل های اصلی

فصل1: آشنایی با سورفکتانت ها
فصل2: آشنایی با دترجنت های اصلی
فصل3: آشنایی با دترجنت های فرعی
فصل4: آشنایی با ادتیو ها و افزودنی ها