اطلاعات کلی محصول

آشنایی با سورفکتانت ها
کتاب دیجیتال
18 صفحه
A1001

150,000 تومان

آشنایی با سورفکتانت ها

5/5
دسته بندی

سورفکتانت ها:

به دسته‌ای از مواد گفته می‌شود که به دلیل داشتن یک سر قطبی و یک سر غیرقطبی می‌توانند با تشکیل پل بین مولکولهای آب که قطبی هستند و ملوکول های چربی‌ و کثافات که غیرقطبی هستند ، موجب حل شدن چرک ها و کثافات در آب شده در نتیجه با ایجاد حالت امولسیون سبب پاک شدن اشیاء و البسه شوند.این مواد به دلیل ساختمان خاصی که دارند ، می توانند خاصیت تر کنندگی و خیس کنندگی را در چرک ها و کثافت ها و سایر مواد افزایش دهند. این مواد به عنوان مواد اصلی تشکیل دهنده یک شوینده عمل می کنند.

 

ویژگی های سورفکتانت ها:

  • خاصیت پاک کنندگی جرم ها و چرک ها و کثافات از روی اشیاء و البسه
  • خاصیت تر کنندگی و خیس کنندگی و مرطوب کنندگی بالا با کاهش دادن خاصیت کشش سطحی آب
  • خاصیت امولسیون کنندگی که سبب میگردد تا ترکیباتی چون روغن‌ها و مواد غیرقطبی در آب به شکل امولسیون درآمده در نتیجه باعث میشوند ذرات ماده غیر قابل حل در آب رسوب ندهند و همچنین آن ذرات روی آب جمع نشوند. (جلوگیری از دو فاز شدن)

 

دسته بندی سورفکتانت ها بر اساس کاربرد:

با توجه به ویژگی سورفکتانت ها از آن ها در صنعت و ساخت ترکیبات آرایشی و بهداشتی چون:

  • در رنگ های پایه آب(به عنوان ضد رسوب و خیس کننده )
  • در مواد آرایشی مانند کرم ها و لوسیون ها و رنگ مو(به عنوان مرطوب کننده)
  • به صورت دترجنت در انواع ترکیبات بهداشتی مانند شامپو ها و شوینده ها (به عنوان پاک کننده)
  • به عنوان امولسیفایر در صنعت مانند روان کننده های صنعتی( جاهایی که نیاز است یک روغن را در آب حل کنیم )

آموزش های مرتبط با

آشنایی با سورفکتانت ها

فرمول های مرتبط با

آشنایی با سورفکتانت ها

سر فصل های اصلی

آشنایی با مولکول آب و خواص آن
دسته بندی انواع مواد بر اساس بار الکتریکی
رابطه حل شدن مواد در یکدیگر
چگونگی پاک شدن چرک ها از روی اشیاء
سورفکتانت ها (مواد فعال سطحی)
دسته بندی سورفکتانت ها بر اساس خواص شیمیایی (قطبیت آنها)