اطلاعات کلی محصول

آشنایی با دترجنت های کمکی در شوینده ها
کتاب دیجیتال
13 صفحه
A1003

150,000 تومان

آشنایی با دترجنت های کمکی در شوینده ها

5/5
دسته بندی

دترجنت های کمکی

برای ساخت هر نوع شوینده ای نیاز به دترجنت های اصلی که کار اساسی پاک کنندگی را انجام می‌دهند داریم که عمدتاً این نوع دترجنت ها جزء سورفکتانت های آنیونی بودند که بیشترین مصرف را در این زمینه تگزاپون (SLS یا SLES ) و همچنین دترجنت اسید سولفونیک داشتند که راجع به آنها در قسمت دترجنت های آنیونی و اصلی شوینده ها کامل توضیح داده ایم. اما چون دترجنت های اصلی به تنهایی نمی توانند بعضی از خواص مورد نیاز را در فرموله کردن یک شوینده تامین کنند لذا برای افزایش کیفیت و بهبود خواص فرمول های شوینده نیاز داریم تا با اضافه کردن سایر دترجنت ها که عموماً از نوع دترجنت های کاتیونی ، آمفوتریک ، غیر یونی و حتی بر از دترجنت های آنیونی هستند به عنوان دترجنت کمکی بهره ببریم تا علاوه بر آنکه سبب کاهش مصرف دترجنت اصلی و یا سبب افزایش عدد اکتیو شوینده شوند ،  خواص مطلوب‌تری نیز به شوینده ها بدهند.

 

تاثیر دترجنت های کمکی بر خواص شوینده ها:

  • افزایش عدد اکتیو
  • افزایش کف و فوم
  • پایدار کننده و تثبیت کننده کف و فوم
  • افزایش خاصیت پاک‌کنندگی
  • افزایش خاصیت نرم کنندگی
  • افزایش خاصیت مرطوب کنندگی و تر کنندگی
  • از بین برنده ویژگی الکترو استاتیک
  • افزایش شفافیت شوینده
  • افزایش غلظت
  • تنظیم PH با حفظ خاصیت پاک‌کنندگی

آموزش های مرتبط با

آشنایی با دترجنت های کمکی در شوینده ها

فرمول های مرتبط با

آشنایی با دترجنت های کمکی در شوینده ها

سر فصل های اصلی

تاثیر دترجنت های کمکی بر خواص شوینده ها
دترجنت های آنیونی کمکی
دترجنت های غیر یونی کمکی
دترجنت های آمفوتریک کمکی
دترجنت های کاتیونی کمکی