اطلاعات کلی محصول

آشنایی با دترجنت های اصلی در شوینده ها
کتاب دیجیتال
18 صفحه
َA1002

150,000 تومان

آشنایی با دترجنت های اصلی در شوینده ها

5/5
دسته بندی

دترجنت چیست؟

دترجنت ها ، مواد سنتزی هستند که زیر مجموعه ای از سورفکتانت ها بوده و به دلیل آن که سبب پاک نمودن کثافت های موجود در البسه ، اجسام و . . . می‌شوند و دارای کف مناسبی هستند از آنها در ساخت انواع شوینده استفاده می شود.

دترجنت هایی که در ساخت انواع شوینده استفاده می شود بنابر خواصی که از آن‌ها مورد نظر است به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می شوند.

 

دترجنت های اصلی

در ساخت هر شوینده ،آن دسته از انواع سورفکتانت ها را که خاصیت کف کنندگی و پاک کنندگی مناسبی دارند ، به عنوان پایه اصلی فرمول در نظر می گیرند در نتیجه کار اصلی پاک‌کنندگی را این ترکیب(دترجنت اصلی) در فرمول های شوینده انجام می دهد لذا کسی که دنبال ساخت یک شوینده مناسب است در درجه اول باید بداند که کدام دسته از دترجنت ها خاصیت کف کنندگی و پاک کنندگی مناسب‌تری را دارند و با توجه به نوع شوینده ای(البسه ، اشیاء ، دست و . . . ) که می خواهد تولید کند در درجه اول باید دترجنت مناسبی را انتخاب نماید.

 

اکتیو در مواد شوینده:

مقدار ماده(دترجنت ها) خالص در واحد حجم یک شوینده را اکتیو آن محلول می نامد. عدد اکتیو معیاریست برای تعیین قدرت پاک کنندگی یک شوینده.

عدد اکتیو مواد شوینده با توجه به استاندارد ها معمولا بین بازه 14 تا 17 می باشد.

آموزش های مرتبط با

آشنایی با دترجنت های اصلی در شوینده ها

فرمول های مرتبط با

آشنایی با دترجنت های اصلی در شوینده ها

سر فصل های اصلی

دترجنت چیست؟
دترجنت های اصلی
ویژگی های یک دترجنت اصلی مناسب
انواع دترجنت آنیونی
تگزاپون چیست؟
اسید سولفونیک چیست؟
اکتیو در مواد شوینده